فید های خبری

مزایای عضویت

مزاياي عضويت در جامعه کیفیت و انجمن علمی کیفیت

1. دريافت منظم اخبار جامعه و انجمن

2. دسترسي به سايت اينترنتي خاص اعضا بمنظور بهره گيري از :

  • ديركتوري دست اندركاران كيفيت 
  • ليست كتب و مقالات گوناگون 
  • اصل مقالات و مطالب منتخب 

3. مشاركت در فروم آزاد انجمن و تبادل اطلاعات با ديگران

4. بهره گيري از تخفيف هاي وي ژ ه اعضا براي شركت در سمينارها و كنفرانسها و دوره هاي

آموزشي انجمن

5. تسهيل حضور و مشاركت در كميته ها و گروه هاي تخصصي و طرحهاي انجمن براي

گروه هاي تمركز حرفه اي

6. حق حضور در جلسات مجمع و مشاركت در خط مشي گذاري و تصميمات استراتژي ك

جامعه كيفيت ايران

7. حق كانديداتوري عضويت در هيئت مديره يا بازرس انجمن

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی عضویت ها راهنمای عضویت