موسسین انجمن

موسسين

انجمن كيفيت ايران به همت 21 نفر از اساتيد علمي و صنعتي كشور در سال 1380 تاسيس شد.

 

        لیست موسسین انجمن کیفیت ایران

  

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان ومحل کار

1

دکتر محمد اقدسی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2

دکتر منوچهر انصاری

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3

دکتر اللهوردی تقوی

مدیر سازمان صنایع کوچک ایران

4

مهندس حمید رضا تقوی نژاد دیلمی

مدیر مهندسی کیفیت ایران خودرو

5

آقای حسین حسین زاده

عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی

6

مهندس محمد تقی دیانی

مدیر پروژه مرکز تحقیقات دنا

7

دکتر محمد باقر رجال

عضو هیئت موسس انجمن سازندگان قطعات خودرو

8

دکتر میر محمد روزبه

مدیرکل استاندارد بی اس آی ایران

9

دکتر مهران سپهری

استاد دانشکده مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی شریف

10

دکتر محمدعلی شفیعا

استاد دانشگاه علم وصنعت ایران

11

مهندس حسام الدین عارف کشفی

دیرعامل مشاوران مهندسی بهبود مستمر

12

دکتر محمدرضا عباسی

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی استان تهران

13

دکتر هادی غنیمی فرد

رئیس هیئت مدیره خانه صنعت ومعدن استان تهران

14

دکتر ابوالفضل کزازی

رئیس دانشکده حسابداری مدیریت علامه طباطبائی

15

مهندس سید محمد حسین کلانتر معتمدی

مشاور موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

16

دکتر فرید کی مرام

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ومدیریت شریف

17

مهندس ملکرضا ملکپور قربانی

قائم مقام شرکت اس جی اس ایران

18

مهندس حسین مهریان اصفهانی

معاونت برنامه ریزی مرکز تکنولوژی نیرو(متن)

19

دکتر منوچهر نجمی

معاون آموزشی دانشکده اقتصاد ومدیریت شریف

20

دکتر رسول نورالسنا

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع علم وصنعت

21

خانم مهشید یزدان پناه

مدیر آموزش شرکت مشاوران مهندسی بهبود مستمر

  

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره انجمن موسسین انجمن