معرفی وتاریخچه

 

 

معرفی انجمن 

انجمن علمی کیفیت ایران در آبانماه سال 1380 به همت جمعی از دست اندرکاران علمی و صنعتی کشور در راستای هدف ایجاد تشکلی فراگیر بمنظور توسعه و ترویج کیفیت در ایران شکل گرفت و بعنوان یکی از تشکلهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اساسنامه آن با تایید معاونت پژوهشی آن وزارتخانه تدوین گردید و در امردادماه سال 1381 رسما به تصویب مجمع عمومی انجمن رسید. این انجمن موفق شد که در آبانماه اولین سال فعالیت خود نسبت به برنامه ریزی و برگزاری کنگره بین المللی کیفیت در تهران اقدام و متعاقبا تعدادی همایشهای تخصصی در زمینه های گوناگون کیفیت نیز به اجرا بگذارد. در مهرماه سال 1384 مجمع عمومی جامعه بمنظور رسیدگی به وضعیت انجمن مجددا تشکیل وهیئت مدیره جدید انتخاب شد که بجهت رسیدگیهای دقیق از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تاییدیه نهائی در شهریور 1386 اعلام و آگهی رسمیت تغییرات انجمن از سوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در دیماه 1386 صادر گردید. نهایتا جامعه کیفیت ایران توانست دبیرخانه رسمی انجمن را در محل فعلی عملا از خرداد ماه سال 1387 دایر و فعالیتهای خود در راستای چشم انداز و ماموریت و اهداف پیش بینی شده را آغاز نماید.

 

 


 

  

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره انجمن معرفی و تاریخچه