اخبارواطلاعیه

برگزاري جلسه مجمـع عمومـي فوق العاده انجمن علمي کيفيت ايران در چهارم اسفند ماه 1395

بدينوسيله از کليه اعضاي محترم پيوسته انجمن علمي کيفيت ايران ثبت شده به شماره 14534 و شناسه ملي 10100543260 دعوت مي نمايد تا در جلسه مجمـع عمومـي فوق العاده انجمن كـه راس ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 04/12/1395 در محل دفتر انجمن واقع در تهران؛ خيابان کريمخان زند، ابتداي خيابان شهيد دکتر عضدي(آبان شمالي)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم برگزار مي‌گردد، حضور بهم رسانيد. باتشکر: هيات مديره انجمن علمي کيفيت ايران

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبارواطلاعیه برگزاري جلسه مجمـع عمومـي فوق العاده انجمن علمي کيفيت ايران در چهارم اسفند ماه 1395