اخبارواطلاعیه

انجمن علمي کيفيت ايران دوره هاي آموزشي خود را از طريق فراخوان عمومي برون سپاري مي کند.

برا ساس تصميمات هيات مديره،  انجمن علمي کيفيت ايران در نظر دارد برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي خود را به شرکت ها و موسسات معتبر واگذار نمايد. لذا از کليه شرکت ها و موسسات علاقمند به همکاري درخواست مي گردد پيشنهادات خود را را به صورت مکتوب به دبيرخانه انجمن ارسال نمايند

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبارواطلاعیه انجمن علمي کيفيت ايران دوره هاي آموزشي خود را از طريق فراخوان عمومي برون سپاري مي کند.