خدمات علمی پشتیبانی سیستم

مدل پشتیبانی مستمر سیستم مدیریت در راستای موفقیت پایدار سازمان

 مدیران همواره در این فکر هستند که چه سیستمی برای   سازمان آنها مفید است و کاربرد دارد و نقش موثرتری در اثربخشی فرایندهای کار و نتایج سازمانی ایفا می نماید، استانداردهای ایزو، مدل های تعالی سازمانی، انواع و اقسام فنون بهبود و ترازیابی و بسیاری ابزارها و سیستم های نوین همه روزه شکل می گیرند که سازمان های پیشرو راهی به جز تجزیه و تحلیل و تعیین نیاز یا موضوعیت و میزان کاربری آنها در مورد سازمان خود ندارند، چرا که توسعه ایجاب می کند هریک از این سیستم ها را آگاهانه قبول یا رد کنند تا اگر نیاز سازمان بوده از آن محروم نشوند و از این الگوهای پیشرفت بهره گیری نماید و اگر برای سازمان کاربرد نداشته یا مفید تشخیص داده نمی شوند تنها به جهت توسعه غیر مسئولانه و سودجویانه یا به صورت تحلیلی و ناکارآمد برقرار نشود.

 مدیران و کارشناسان مجرب و خبره سیستم های مدیریت می توانند در راستای هدف ارزش افزایی خدمات حرفه ای خود به سازمان های دولتی و خصوصی اعم از تولیدی و خدماتی که نیاز به بهره گیری از دانش برون سازمانی کارآمد دارند در صورت احراز شرایط مدیر پروژه به عنوان ناظر علمی اقدام به ارائه خدماتی نمایند که بر طرح پشتیبانی مستمر سیستم و مدیریت MSCS استوار بوده و این امکان را به آنها می دهد که به عنوان دستگاه نظارت سیستم و مدیریت در ارائه توصیه های لازم به مدیران ارشد نقش کلیدی ایفا نمایند و به نحوی مقرون به صرفه این نیاز مهم مدیریت ارشد سازمانی را در هدایت سازمان خود به سوی کیفیت فراگیر برآورده کنند. انجمن علمی کیفیت ایران بر آن است که از طریق بسترسازی امکان انجام فراگیر این مهم، پشتوانه دانش و تجربه لازم برای اجرای آن توسط مدیران پروژه براساس اصول و موازین مدل ارائه شده را فراهم نماید.

 پشتیبانی مستمر سیستم های مدیریت چیست؟

 نقش رهبری مدیریت ارشد سازمان به عنوان یکی از کلیدی ترین اصول سیستم یکپارچه مدیریت در تمام نظریه ها مورد توجه قرار گرفته و استانداردهای مدیریت نیز این مهم را از اصول کیفیت دانسته و بر اعمال آن به عنوان رمز جهت گیری اهداف و استراتژی و خط مشی های سازمان تاکید دارد.

 ایفای این نقش در تعامل با چشم انداز و ماموریت تبین شده سازمان به همراه بررسی و تامین منابع انسانی و زیربنایی لازم و مسئولیت ها و مکانیزم های ارتباطی به عنوان اولین سطح پشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه سازمان تلقی می شوند. در عین حال مدیریت رده بالای سازمان مشکل بتواند بدون ایجاد ساختار پشتیبانی گروهی، وظایف خود را به بهترین نحو و کارآیی بالا به ثمر برساند. در واقع مدیریت ارشد همواره نیازمند ساختار یا تشکیلاتی است که به طور روزمره به عمده مسئولیت های مورد نیاز سیستم بپردازد و اطلاعات قابل اعتماد تصمیم سازی را در اختیار بگذارد. طرح پشتیبانی مستمر سیستم مدیریت مدلی مبتنی بر نظارت کارشناسی در 20 محور تعیین شده برای هدایت سازمان به سوی موفقیت پایدار را فراهم می نماید.

  مدیر مبتنی بر ارزیابی  درون سازمان سطح بلوغ

 موفقیت پایدار سازمان در گرو ساختاری فراگیر برای مدیریت یکپارچه، و مدیریت ارشد نیازمند آگاهی از سطح بلوغ سازمانی در محورهای مبنای این مهم است. در مدل پشتیبانی مستمر 20 محور کلی شناسایی شده اند که از طریق پاسخ اعضای سازمان به 115 سوال مطرح در آن محورها سطح بلوغ سازمانی در مقیاس لیکرت قابل اندازه گیری است.

 محورهای بیست گانه تعیین سطح بلوغ سازمان

1ـ مدیریت پایدار 2ـ طرح ریزی راهبردی 3ـ توسعه و جاری سازی راهبردها 4ـ مدیریت منابع اقتصادی  5ـ مدیریت منابع انسانی 6ـ شراکت ها و تامین کنندگان 7ـ مدیریت زیر ساخت ها 8ـ مدیریت محیط کار 9ـ مدیریت دانش و اطلاعات 10ـ مدیریت فناوری 11ـ مدیریت منابع طبیعی 12ـ طرح ریزی فرایندی 13ـ پایش و اندازه گیری 14ـ شاخص های کلیدی عملکرد 15ـ ممیزی داخلی و خودارزیابی 16ـ ترازیابی سازمانی 17ـ تحلیل و بازنگری داده ها 18ـ بهبود مستمر 19ـ نوآوری 20ـ یادگیری سازمانی.

مدل پشتیبانی مستمر سیستم مدیریت محورهای مذکور را با ابزار تکمیل پرسشنامه ای پژوهشی توسط مدیران و کارکنان سازمان ارزیابی می کند.

  

مدل پشتیبانی مستمر مدیریت سازمان یکی از ابزارهای کنترل درونی است.

در این مدل ترازیابی مدیریت میتواند از طریق خود ارزیابی سازمان میزان پیشرفت را بصورت دوره ای تحت پوشش قراردهد.

برای آگاهی از خدمات انجمن علمی کیفیت در این خصوص بروشور مربوطه را مطالعه وبادفتر انجمن تماس حاصل فرمایید.

 


 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خدمات علمی پشتیبانی سیستم