اخبارو اطلاعیه

article thumbnailجلسه  مجمع عمومـي فوق العاده نوبت اول انجمن علمي کيفيت ايران ثبت شده به شماره 14534 و شناسه ملي 10100543260 راس ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 04/12/1395 در محل سالن جلسات انجمن واقع در تهران؛ خيابان...
article thumbnail  در جهت توسعه مفاهیم علمی کیفیت، انجمن علمي کيفيت ايران با همکاري مرکز آموزش هاي آزاد و مجازي دانشگاه خوارزمي،"نشست علمی و تخصصی فرآیند ارتقا استانداردهای ایزو 9001 ویرایش 2008به 2015" را در روز پنج...
article thumbnailبدينوسيله از کليه اعضاي محترم پيوسته انجمن علمي کيفيت ايران ثبت شده به شماره 14534 و شناسه ملي 10100543260 دعوت مي نمايد تا در جلسه مجمـع عمومـي فوق العاده انجمن كـه راس ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ...
article thumbnailبرا ساس تصميمات هيات مديره،  انجمن علمي کيفيت ايران در نظر دارد برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي خود را به شرکت ها و موسسات معتبر واگذار نمايد. لذا از کليه شرکت ها و موسسات علاقمند به همکاري درخواست مي...
article thumbnailبا سلام، بدینوسیله از اعضای محترم هیات مدیره و بازرسان دعوت بعمل می آید در جلسه هیات مدیره انجمن علمی کیفیت ایران حضور بهمرسانید.زمان:روز چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۹۵ ساعت ۹لغایت ۱۱مکان:خ کریمخان ـ اول...
مطالب بیشتراخبارو اطلاعیه  
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی