مزایای عضویت

مزاياي عضويت در جامعه کیفیت و انجمن علمی کیفیت

1. دريافت منظم اخبار جامعه و انجمن

2. دسترسي به سايت اينترنتي خاص اعضا بمنظور بهره گيري از :

  • ديركتوري دست اندركاران كيفيت 
  • ليست كتب و مقالات گوناگون 
  • اصل مقالات و مطالب منتخب 

3. مشاركت در فروم آزاد انجمن و تبادل اطلاعات با ديگران

4. بهره گيري از تخفيف هاي وي ژ ه اعضا براي شركت در سمينارها و كنفرانسها و دوره هاي

آموزشي انجمن

5. تسهيل حضور و مشاركت در كميته ها و گروه هاي تخصصي و طرحهاي انجمن براي

گروه هاي تمركز حرفه اي

6. حق حضور در جلسات مجمع و مشاركت در خط مشي گذاري و تصميمات استراتژي ك

جامعه كيفيت ايران

7. حق كانديداتوري عضويت در هيئت مديره يا بازرس انجمن

You are here: صفحه ی اصلی Chart and Activities

Contact Us

Contact us:

Phone: 88301065- 88301762 Fax: 88300059

Address: Street Tehran Fajr professor Mthry- Street (former Jam) - Second Floor, No. 66 Zip: 1588668115- POBox: 158866

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.