عضویت در انجمن کیفیت ایران

انواع عضویت در انجمن در سه گروه به شرح زیر است:

عضو حقیقی: افرادی که به نحوی علاقه‎مند و یا شاغل در موضوع کیفیت می‎باشند. شامل دانش‎پژوهان، اساتید دانشگاه، کارشناسان، مدیران، متخصصان و مشاوران سازمان‎های دولتی و خصوصی، می‎توانند به عضویت حقیقی انجمن درآیند.

عضو حقوقی: سازمان‎ها، شرکت‎ها، مراکز فرهنگی، علمی، پژوهشی و آموزشی که تمایل به مشارکت در فعالیت‎های انجمن و نیز بهره‎گیری از اصول، علوم و فنون کیفیت دارند می‎توانند به عضویت حقوقی انجمن درآمده و فردی را به‌عنوان نماینده به انجمن معرفی نمایند.

عضو افتخاری: شخصیت‎های ایرانی و خارجی که مقام آنان در زمینه‎های کیفیت، مدیریت و مهندسی حائز اهمیت خاص می‎باشند، با در پیشبرد اهداف انجمن کمک‎های مؤثر و ارزنده‎ای نموده باشند به پیشنهاد یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و تصویب هیئت‌مدیره می‎توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.

 

آیین‌نامه عضویت در انجمن کیفیت ایران

فرم عضویت اشخاص جقیقی

فرم عضویت اشخاص حقوقی