گزارش نمایشگاه پژوهش دانشکده مهندسی صنایع

نمایشگاه پژوهش با حضور 23 غرفه از روز شنبه 24 آذر لغایت چهارشنبه 28 آذر ماه 97 از ساعت 9 صبح الی َ12:30 در سالن کتابخانه دانشکده صنایع برگزار و با استقبال جمع کثیری روبرو شد.

دستاورد های انجمن علمی کیفیت ایران به عنوان یکی از 23 غرفه شرکت کننده، عبارت است از:

  • ارائه مطالب مرتبط با آزمایشگاه کیفیت برای بازدیدکنندگان
  • عضو گیری برای انجمن کیفیت ایران
  • معرفی خدمات انجمن علمی کیفیت و زمینه های فعالیت آن
  • نقد و بررسی نرم افزار PIP برای حضار
  • آشنا کردن بازدیدکنندگان با مدل بین المللی ضد فساد
  • گزارش جلسات برگزار شده در آزمایشگاه مهندسی کیفیت