مجموعه نشست‌های علمی تخصصی

انجمن کیفیت ایران در نظر دارد به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کیفیت مجموعه نشست های علمی - تخصصی مرتبط با موضوعات نوین و به روز حوزه کیفیت را با حضور اعضای هیأت علمی انجمن‎ علمی کیفیت ایران، اساتید برجسته دانشگاه‎ های معتبر کشور و  مدیران صنایع مختلف برگزار نماید.

سمینار علم داده

انجمن کیفیت ایران با همکاری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌کند:
سخنرانی با موضوع "علم داده" ساعت 10 الی 12 روز یکشنبه 19 خرداد 1398 در دانشکده مهندسی صنایع.

سمینار نگاه سیستمی به مهارت‌های کارافرینانه از منظر کیفیت

انجمن کیفیت ایران با همکاری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌کند:
سخنرانی با موضوع "سمینار نگاه سیستمی به مهارت‌های کارافرینانه از منظر کیفیت" ساعت 10:30 الی 12:30 روز شنبه 4 خرداد 1398 در سالن اجتماعات طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع.

رویداد روز جهانی کیفیت

وجود سیستم‌های مدیریت کیفیت، مدیریت فرآیند، مدیریت منابع و غيره بخش لاينفكي از هر بنگاه‌ كسب و كار محسوب مي شود. هدف این سیستم‌ها تسهیل ‌جریان کاری و نهادینه کردن مشتری‌مداری در بنگاه است. یکی از سیستم‌های مدیریتی که خلاء آن در کسب و کار امروز کشور حس می‌شود، سیستم مدیریت مبارزه با فساد است. هدف واقعی سیستم مدیریت مبارزه با فساد را مي توان انطباق فعالیت‌های بنگاه با قوانین و مقررات و همچنين کاهش ریسک‌فساد ناشی از شرکای تجاری در تعاملات و فعالیت‌های بنگاه دانست.

در حال حاضر برای حضور در عرصه کسب و کار بین‌المللی وجود سیستم مدیریت مبارزه با فساد ضروری است و تمامی بنگاه‌هاي كسب و كار شرکای تجاری خود را از بين بنگاه هايي انتخاب می‌کنند که سیستم مدیریت مبارزه با فساد را در بنگاه خود مسقر كرده اند.

1 2