سمینار علم داده

انجمن کیفیت ایران با همکاری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌کند:
سخنرانی با موضوع "علم داده" ساعت 10 الی 12 روز یکشنبه 19 خرداد 1398 در دانشکده مهندسی صنایع.

از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان دعوت به عمل می‌آید.

لینک ثبت‌نام در ایوند