رویداد روز جهانی کیفیت

وجود سیستم‌های مدیریت کیفیت، مدیریت فرآیند، مدیریت منابع و غيره بخش لاينفكي از هر بنگاه‌ كسب و كار محسوب مي شود. هدف این سیستم‌ها تسهیل ‌جریان کاری و نهادینه کردن مشتری‌مداری در بنگاه است. یکی از سیستم‌های مدیریتی که خلاء آن در کسب و کار امروز کشور حس می‌شود، سیستم مدیریت مبارزه با فساد است. هدف واقعی سیستم مدیریت مبارزه با فساد را مي توان انطباق فعالیت‌های بنگاه با قوانین و مقررات و همچنين کاهش ریسک‌فساد ناشی از شرکای تجاری در تعاملات و فعالیت‌های بنگاه دانست.

در حال حاضر برای حضور در عرصه کسب و کار بین‌المللی وجود سیستم مدیریت مبارزه با فساد ضروری است و تمامی بنگاه‌هاي كسب و كار شرکای تجاری خود را از بين بنگاه هايي انتخاب می‌کنند که سیستم مدیریت مبارزه با فساد را در بنگاه خود مسقر كرده اند.

سخنرانی کیفیت و مبارزه با فساد

انجمن کیفیت ایران با همکاری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌کند:
سخنرانی با موضوع "کیفیت و مبارزه با فساد" ساعت 14 شنبه 26 آبان‌ماه 1397 در سالن اجتماعات طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع.

سمینار آینده مهندسی صنایع

آزمایشگاه مهندسی کیفیت دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با دعوت از دکتر امیر گندمی استاد دانشگاه hofstra آمریکا عصر دیروز 1396/03/21 جلسه سخرانی ایشان با موضوع "داده‌کاوی، تحلیل داده‌ها و آینده مهندسی صنایع" را در سالن آمفی تئاتر شهید شهبازی دانشکده صنایع برگزار کرد.