انجمن علمی کیفیت بعنوان تنها انجمن علمی کشور در زمینه علوم کیفیت به اطلاع می رساند ، این انجمن با هرگونه گواهینامه فروشی در حوزه های کیفیت ، اعظای جوایز کیفیت ، تندیس یا تقدیر نامه و یا هر عنوانی که منجر به مخدوش شدن جایگاه علمی کیفیت بشود موافق نبوده و نظر کلیه انجمن ها و مراکز صادر کننده این نوع گواهینامه ها را به رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای جلب می نماید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *