نمایندگی رسمی بنیاد کیفیت اروپا EFQM با حضور مدیرعامل این بنیاد آقای لئون تسونت در ایران راه اندازی شد ، این نمایندگی با همکاری دانشگاه شریف رسما مسئولیت برگزاری جوایز EFQM را به عهده گرفت ، طبق اعلام آقای دکترشفیعی زاده نمایندگی این بنیاد در ایران ، از سال ۱۳۹۶ هیچ سازمانی بدون هماهنگی و اخذ مجوز از این مرکز اجازه برگزاری همایش های ملی و جوایز ملی کیفیت باعنوان EFQM را نخواهند داشت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *